Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

ADATKEZELŐ:

Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELŐ POSTAI LEVELEZÉSI CÍME:

1082 Budapest, Futó utca 48-50.

SZÉKHELY:

1082 Budapest, Corvin sétány 1.C. lház. földszint

FIÓKTELEP:

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. (II.-III. emelet)

FIÓKTELEP:

1082 Budapest, Futó utca 48-50.

FIÓKTELEP:

1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10.

FIÓKTELEP:

1134 Budapest, Váci út 35.

FIÓKTELEP:

1146 Budapest, Hungária krt. 162-166.

FIÓKTELEP:

1033 Budapest, Flórián tér 6.

ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:

info.corvin@life1.hu; info@gilda-max.hu

ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA:

+36 1 951 1789


I.

Az átlátható adatkezelés érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyes adatkezelési célokat, azok jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés időtartamát tagolt és közérhető formában, könnyen átlátható módon az I. részben tömören összefoglaltuk. Az adatok kezelésének a célját, illetve jogalapját a szöveges tájékoztatón túl, tagolt módon táblázatban, az alábbiakban is jelezzük. Az I. részben továbbá részletesen ismertetjük az ún. cookie-k”(„sütik”) használatával kapcsolatos szabályokat.

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK A CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Sportszolgáltatás igénybevétele – MYLIFE fiók-

Az Ön hozzájárulása

Direkt marketing

Az Ön hozzájárulása

Elektronikus megfigyelőrendszer

Az Ön hozzájárulása

Egészségügyi, sportolási, táplálkozási adatok kezelése annak érdekében, hogy Társaságunk az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze

Az Ön hozzájárulása

 

 

II.

 

Az adatkezelési tájékoztató II. részében felvilágosítást adunk az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól, illetőleg egyes szabadságairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.


 

I.1. SPORTSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE –MYLIFE- FIÓK

 

I.1.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az Ön beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása, továbbá a kapcsolattartás.

 

I.1.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE?

Társaságunk az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe

I.1.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

A honlapjainkon, azaz www.life1.hu vagy www.gilda-max.com történt regisztráció vagy személyesen a Társaságunk klubjaiban történt önkéntes hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

 

I.1.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési idejét, lakcímének irányítószámát , az Ön által előnyben részesített klub, az Ön elektronikus levélcímét (e-mail), illetőleg amennyiben megadta, úgy az Ön mobiltelefonszáma, otthoni és munkahelyi telefonszáma.

 

I.1.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön fenntartja a MYLIFE fiókját. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön úgy dönt, hogy töröljük az Ön személyes adatait, úgy az adatainak törlése esetén megszűnik az Ön MYLIFE fiókja.

 

I.2. DIREKT MARKETING

I.2.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése, illetve a Társaságunk üzemeltetése alatt álló LIFE1 és GILDA MAX klubok ismertségének növelése.

 

I.2.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Társaságunk az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.2.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Grtv. 6.§ (1)]

 

I.2.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön Neve és  elektronikus levélcíme. (e-mail cím)

 

I.2.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásának a visszavonását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti Társaságunk bármelyik fióktelepén, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az info@life1.hu vagy info@gilda-max.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja továbbá személyes MYLIFE1 fiókjában,

 

I.3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

I.3.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A Társaságunk székhelyének és fióktelepeinek (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) vagyonvédelmi és biztonsági célból történő elektronikus megfigyelése, amely során kép,- hang, - valamint kép és hangfelvétel kezelése történik. A kamerák által megfigyelt területeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

I.3.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Társaságunk az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

I.3.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az Ön hozzájárulása ráutaló magatartás formájában.

Azaz amennyiben belép Társaságunk fióktelepeinek vagy székhelyének azon helyiségeibe ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre. [(Sztv. 30§ (2)]

 

I.3.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön képmását, hangját, továbbá az Ön magatartását kezeli Társaságunk.

 

I.3.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített kép, hang, valamint kép- és hangfelvételt nem került felhasználásra.

 

I.4. EGÉSZSÉGÜGYI, TÁPLÁLKOZÁSI, SPORTOLÁSI ADATOK

I.4.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Az Ön egészségügyi adatainak, az Ön életmódjával, az Ön táplálkozási szokásaival, az Ön sportolási szokásaival, illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelés, annak érdekében, hogy Társaságunk az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze.

 

I.4.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Társaságunk az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

I.4.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez különálló okiratban kifejezetten és írásban hozzájárult. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

I.4.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön egészségi állapota, az Ön testi állapota, az Ön esetleges betegedései, továbbá az Ön sportolási és étkezési szokásai.

 

I.4.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

A cél megvalósulásáig.

 

 

„COOKIE” SZABÁLYZAT

 

Ebben az irányelvben a „cookie-k” kifejezéssel azokra a cookie-kra és egyéb, hasonló technológiai megoldásokra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben alkalmazandó adatvédelmi irányelve vonatkozik. A cookie-k olyan jellegű adatfájlok, amelyeket a felkeresett weboldal kérésére a böngésző eltárol a látógató számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a weboldal számára, hogy időről időre eltárolja a weboldal látógatónak a műveleteit vagy beállításait. A jelenleg elterjedt legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a weboldal felhasználója viszont beállíthatja, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A weboldal felhasználója bármikor törölheti a cookie-kat. A cookie-kat a weboldal fejlesztője és üzemeltetője arra használja, hogy többet tudjunk meg arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalon található tartalmakat, illetve, hogy segítséget nyújtsanak a webhelyünk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában.

Teljesíményt biztosító sütik (analitikai sütik, google analytics sütik)

Név

Jogalap

Cél

Lejárat

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása alapján

Statisztikai információk gyűjtés

 

 

 

 

Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig. 2év

Google remarketing kód

Felhasználói reklámok testreszabása

1 év

Facebook pixel

Felhasználói reklámok testreszabása

1 év

 

 

Elutasíthatja vagy letilthatja a weboldalra történő látogatással a fentiekben jelölt valamennyi „cookie”-t vagy egy adott cookie-t. Ehhez a webhelyeinken kattintson a cookie-kra vonatkozó beállításokra.

 

A „cookie” használatához történő hozzájárulás oly módon történik, hogy a weboldal első alkalommal történő felkeresése során egy pop-up ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy a weboldal milyen sütiket alkalmaz. A pop-up ablak elfogadása esetén a hozzájárulás megadottnak tekintendő.

II. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK (II.1.-II.7.) ÉS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. (II.8.)

II.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 • Az adatkezelés céljai.
 • Az Ön által megadott személyes adatok kategóriái.
 • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
 • Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 • A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

II.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy a kérésre a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Önre vonatkozó pontatlan adatokat MYLIFe1 fiókjában online bármikor módosíthatja.

 

II.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaságunk pedig köteles a törlést elvégezni, amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:

 

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük.
 • Ön visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását vagy amennyiben Ön visszavonja a különleges személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az Ön személyes adatait Társaságunk jogellenes kezeli
 • Az Ön személyes adatait a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése alapján törölni kell
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

II.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

Ön az alábbiakban meghatározott speciális esetekben kérheti az adatainak kezelésének a korlátozását. A korlátozás alatt azt kell érteni, hogy az Ön adatait a Társaságunk köteles tovább tárolni, de a személyes adatait kezelni csak az Ön hozzájárulásával vagy jogérvényesítés céljából lehet.

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az Ön adatainak a kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

II.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaságunk, amennyiben a személyes adatait hozzájárulása alapján, illetve automatizált módon kezeljük.

 

II.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen. Amennyiben Ön a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezeljük.

 

II.7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 • Ön és a Társaságunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • (döntés) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
 • Az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

II.8. JOGORVOLSATI LEHETŐSÉG

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat [nem vagyoni kártérítés] abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen - jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

III. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

III.1. ADATBIZTONSÁG

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

III.2. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉT AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK SZERINT KEZELJÜK, VAGY KEZELHETJÜK

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Gdpr.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Sztv.)

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a klubjainkban kihelyezett dokumentáció útján.

 

2018. június 27.

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az arab számmal megjelölt kamerák, az egy létesítményekben a következő területekre irányulnak.

 

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. (II.-III. emelet)

1082 Budapest, Futó utca 48-50.

1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10

1134 Budapest, Váci út 35.

1146 Budapest, Hungária krt. 162-166.

1033 Budapest, Flórián tér 6.

1. Spinning terem

1. Súlyzós rész

1. Garázs hátsó rész

1. Előtér

1. Előtér

1. Fenti terem belső rész

1. Recepció, előtér

2. öltöző folyosó II. em (női)

2. Személyi edzős rész

2. Kardio gépek

2. Recepció

2. Előtér és recepció

2. Bejárati lépcső

2. Recepció, sor

3. recepció pult bal oldal

3. Spinning terem

3. Csoportos óra termek folyosója

3. Recepció

3. Előtér és fodrászat

3. Recepciós pult

3. Recepciós pult

4. recepció pult jobb oldal

4. Csoportos termek előtér

4. Wellness recepciós pult fitness felőli szint

4. Recepció

4. Bejárat és recepció

4. Fenti terem belső rész

4. Lift ajtók

5. Bejárat

5. Csoportos termek feljáró

5. Női öltöző hátsó bejárat

5. Személyi edző rész

5. Recepció kasszák

5. Pénztárgép

5. Nagy terem

6. gép tér hátsó vége

6. Bejárat kintről

6. Garázs első rész

6. Láb szekció

6. recepció és iroda bejárat

6. Fenti terem

6. Előtér, lift ajtók

7. gép tér jobb old (futópadok)

7. Eisberg terem

7. Recepció értékmegörző

7. Személyi edző pult

7. Kardió részleg

7. recepciós pult

7. Iroda ajtó

8. öltöző folyosó II. em

8. Funkcionális terem

8. Személyzeti öltöző bejárat

8. Kardió rész

8. Fitness részleg

8. recepciós pult

8. Öltözők előtti folyosó

9. Nagyterem

9. Body & Mind terem

9. Úszómedence jakuzzi felől

9. Kondi rész

9. Fitness részleg

9. terembejárat fotócellás ajtó

9. Forgóvilla

10. Büfé pult

10. Kondi rész

10. Fitness szint vészbejárat

10. Súlyzós rész

10. Aerobic (nagy) terem

10. recepciós pult

10. Recepció, forgóvilla

11. Kisterem

11. Személyi edzős rész

11. Wellness vészbejárat

11. Hátsó vészkijárat

11. Hátsó folyosó

11.Felső terem

11. Lépcső

12. Sorompó (parkoló)

12. Evezők, öltözők bejárat

12. Női öltöző első bejárat

12. Galéria

12. Fitness részleg

12. Felső terem

12. Takarító szertár, női öltöző ajtó

 

13. Vendégtér büfé előtt

13. Kézi súlyzós rész

13. Spinning terem

13. Funkciónális terem

13. Felső terem

13. Sales iroda, gyerekmegőrző, folyosó

 

14. Előtér, beléptető kapuk

14. Férfi öltöző első bejárat

14. Kör váró

 

14. Alsó terem

14. Súlyzós rész

 

15. Recepció, értékmegörzők

15. Garázs bejárat

15. Nagyterem

 

15. Alsó terem

15. Kondi rész

 

16. Recepció pult

16. Gépészeti tér bejárat

16. Funkcionális terem

 

16. Aerobic terem

16. Boksz terem

 

 

 

 

 

17. Öltözőszint folyosó

17. Spinning terem

 

 

 

 

 

18. Trx, spininng terem

18. Boksz terem

 

 

 

 

 

 

19. Előtér, értékmegőrző, forgóvilla

 

 

 

 

 

 

20. Kardió

 

 

 

 

 

 

21. Edzőterem folyosó

 

 

 

 

 

 

22. Személyi edzős rész