HÁZIREND

GILDA MAX MOZGÁSKÖZPONT HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a Gilda Max Mozgásközpontokban (Budapesten jelenleg 6 terem), (továbbiakban: Gilda Max) tartózkodó, illetve a Gilda Max szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a Gilda Max területén tartózkodó személyek (továbbiakban együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Gilda Max szolgáltatásainak egyedülállóan kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét.

A Házirend rögzíti ezen kívül a Gilda Max szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A Gilda Max jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.gilda-max.hu) és a Gilda Max mozgásközpontokban tesz közzé.

Általános rendelkezések

I.1. A Házirend személyi és területi hatálya

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Gilda Max területén a Gilda Max szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

A Házirend területi hatálya a Gilda Max által használt területre terjed ki.
A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A napijegy illetve bármely bérlet megvétele, valamint a Gilda Max területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend megtekinthető a Gilda Max recepcióján, illetve annak internetes honlapján (www.gilda-max.hu).

I.2. Gilda Max nyitvatartási rendje

A Gilda Max 0-24 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

I.3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

A Gilda Max területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
– body terem, személyi edzők
– funkcionális terem, csoportos órák
– box, küzdősport órák
– egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (pl. gyerek fitnesz, játszóház)
– aerobik órák, egyéb fitnesz csoportos órák
– squash
– szauna
– infra szauna
– szolárium
– egyéb, a Gilda Max területén, saját jogon (vagy albérletbe adott) szolgáltatás (masszázs, pedikűr,
fodrászat, stb.)

A Gilda Max szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a Gilda Max és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. All You Can Move Sportpass, Sportkártya, stb.) keretében vehetők igénybe.

Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek kifejezetten önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők termenként (fodrászat, pedikűr, kozmetika). Ez esetben a Gilda Max területére az adott szolgáltató kíséretében léphetnek be.

A Gilda Max által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb iratok a Gilda Max tulajdonát képezi.
A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a Gilda Max minden belépéskor ellenőrzi, szükség esetén a vendégtől mindemellett beléptető ív aláírását kéri. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

A Gilda Max alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Body, Boksz, Aerobic, Fitness, Funkcionális sportok, squash, szauna, szolárium stb) csak és kizárólag napijegy, bérlet vagy egyéb speciális jegy vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek.

A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 3 órás terem használatra jogosít fel, illetve egy csoportos óra látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, több napi jegyet kell megvásárolnia.

Amennyiben a kombinált bérlettel rendelkező vendég, több csoportos órát szeretne látogatni, ugyan azon a napon, bérletéből annyi alkalom kerül levonásra, ahány órán részt kíván venni.

Havi kombinált bérlettel rendelkezők naponta több alkalommal léphetnek be és több csoportos órán vehetnek részt, bérletéből belépésenként és csoportos óránként újabb alkalom kerül levonásra.

A Havi Body bérlet naponta egy belépésre jogosít, csoportos órán/órákon való részvételhez napijegy/ek vásárlása szükséges.

Az átjárható kombinált (5-10-15 alkalmas) bérletekkel a vendég a Gilda Max minden termébe beléphet, bérletéből belépésenként és csoportos óránként újabb alkalom kerül levonásra.

A body, kombinált (4-8-12- alkalmas) és átjárható kombinált (5-10-15 alkalmas) bérletek a vásárlás/érvényesítés napjától számított 35 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 35. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

A body, kombinált (16-30 alkalmas) bérletek a vásárlás/érvényesítés napjától számított 40 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 40. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

Az 50 alkalmas negyedéves bérlet 90 napig, a 100 alkalmas féléves bérlet 180 napig, a 200 alkalmas háromnegyed éves bérlet 270 napig, illetve a 300-alkalmas éves bérlet 365 napig érvényes a vásárlási időponttól. Egyedi szerződés alapján megvásárolt bérletek, az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával vehetők igénybe. A Gilda Max jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni.

A Gilda Max a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz tartozó azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az I.7. pont tartalmazza.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Gilda Max jogosult 2000,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles 2000,- Ft-ot a Gilda Max részére megfizetni.

A bérlet elvesztése esetén 200 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

Törölköző térítésmentesen, de 1000,- Ft letét ellenében a recepción igényelhető.

A Gilda Max egyoldalúan jogosult az eszközök (pl.: TRX) használatának ellenértékét a bérlet díján felül meghatározni.

A talált tárgyakat minden a Gilda Max területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a Gilda Max egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések

A Gilda Max szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;

A Gilda Max szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;

A Gilda Max szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani; 16 éven aluli személyek a Gilda Max szolgáltatásait nem vehetik igénybe, kivéve, ha azt a vendég részére a Gilda Max teremmenedzsere a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy felügyelő segíti; (Kivétel ez alól, ha a Gilda Max a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edző biztosítása)

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;

A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos;

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos;

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe; A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

I.5. A Gilda Max területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

A Gilda Max területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök);

élő állat, étel, ital (kivéve a Gilda Max büféjében árusított termékek);

olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a Gilda Max szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a Gilda Max engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

A Gilda Max területén kizárólag a Gilda Max-ban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

A Gilda Max területén kizárólag a Gilda Max előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a Gilda Max-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Gilda Max köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

A Gilda Maxban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, a Gilda Max által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

A Gilda Max kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

I.7. Felelősségi szabályok

A Gilda Max területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Gilda Max által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A Gilda Max területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Gilda Max nem vállal felelősséget.

A Gilda Max nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

A Gilda Max területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a Gilda Max szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

A Gilda Max területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Gilda Max-nak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

A Gilda Max szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint az értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A Gilda Max nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a Gilda Max-ba magukkal hozni.

Az öltözőszekrény/lakat, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A Gilda Max nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.
A látogatók kötelesek a Gilda Max részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

A Gilda Max minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A Gilda Max látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videó felvétel készülhet és azt a Gilda Max a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gilda Max tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a Gilda Max akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. Gilda Max vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról a Gilda Max előzetesen értesíti a vendégeit.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Gilda Max-szal szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Gilda Max-szal szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

II. A Gilda Max szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

II.1. Body terem

A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A body teremben utcai cipő és papucs használata tilos.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.

Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a Gilda Max nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

A body terembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.

A kardiogépek csak bemelegítés céljából vehetők igénybe, egy vendég egy kardio gépet legfeljebb 60 percig használhat.

II.2. A termekben elérhető küzdősportokra és gyermekekre vonatkozó szabályok

A küzdősport edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt védőfelszerelésben látogathatóak, egyben a teremben kizárólag edző cipő használata engedélyezett.

A gyermekek részére a kesztyűt és a bandázst, fogvédőt és a fejvédőt, valamint az adott foglalkozáshoz és életkorhoz előírt védőfelszereléseket a szülők kötelesek biztosítani. A védőfelszerelések szükségességéről az edzők írásban tájékoztatják a szülőket. Amennyiben a gyermek a megfelelő védőfelszerelést nem viseli, vagy azt a szülő nem biztosítja, úgy a tanfolyamon illetve az órán nem vehet részt. A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 55 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük – , kizárólag a recepción adott kártya birtokában látogathatóak, amely kártyákat a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az óra kezdetekor az oktatónak leadni.

A Gilda Max szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (4-10 éves korosztály) részére külön öltözőhelyiség kialakítva nincs. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják. A gyermekek a nemüknek megfelelő öltözőt vehetik igénybe azonos nemű szülői kísérettel. A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a felelősséget.

A 10-12 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 12-16 éves kor között ajánlott.
A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a Gilda Max nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.
Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.3. A termekben elérhető gyermek fitnessre és gyermekekre vonatkozó szabályok

A gyermek fitness foglalkozásokat az I.4. pontban foglaltakon túlmenően csak és kizárólag azon gyermekek vehetik igénybe, akinél ezt a szakedző kifejezetten írásban előzetesen engedélyezte.

A gyermek fitness edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt felszerelésben látogathatóak, a tatami szőnyegen végzett mozgások miatt a teremben edző cipő használata nem engedélyezett, a feladatokat zokniban végzik az órákon résztvevők.

A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja az órát látogató gyermek, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 55 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük – , kizárólag a recepción adott kártya birtokában látogathatóak, amely kártyákat a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az óra kezdetekor az oktatónak leadni.

A 4-12 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 12-16 éves kor között ajánlott.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére a Gilda Max nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált kártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.
Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.4. Aerobik terem

Az aerobik teremben utcai cipő használata tilos.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a Gilda Max nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat gépeket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.
Az órákon mobiltelefon használata tilos.

II.5. Szauna

A szauna esetén jelen Házirend ismételten és kifejezetten rögzíti, hogy az kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban, saját felelősségre vehető igénybe.
A bérletek a szauna használatát is magukba foglalják. A szolgáltatást igénybe vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a 24.00 és 04.00 óra közötti időszakban a berendezések megóvása, élettartamuk megnövelése érdekében azok nem üzemelnek.

A szauna kizárólag törölköző és arra alkalmas – természet és szauna barát – papucs használata mellett vehető igénybe. A szauna padokra papuccsal fellépni tilos.

A szaunát minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni.
A vészcsengő kizárólag indokolt esetben használható.

II.6. Infraszauna

Az infraszauna kizárólag törölköző és arra alkalmas papucs használata mellett vehető igénybe. Az infraszauna padokra papuccsal fellépni nem lehet.

Az infraszauna csak előzetes díjfizetés és bejelentkezés mellett vehető igénybe. A Gilda Max előzetes bejelentkezést kizárólag aznapi előjegyzésre tud elfogadni.

A szaunát minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni.

II.7. Szolárium

A szolárium kizárólag előzetes bejelentkezés és díjfizetés mellett vehető igénybe. A szolárium indítása a recepcióról történik.

A vendégek kötelesek a szoláriumot rendeltetésének megfelelően használni, azt használat előtt és után a kihelyezett fertőtlenítő folyadékokkal és papírtörlővel letisztítani.

II. 8. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a Gilda Max munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a Gilda Max munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a Gilda Max üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

Gilda Max kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen cselekménye a Gilda Max üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát a Gilda Max egyoldalúan gyakorolhatja.

A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a Gilda Max-szal szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

A Gilda Max munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

A Gilda Max területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Gilda Max munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:

Általános segélyhívó, Mentők, Tűzoltó, Rendőrség: 112

A fenti Házirend hatályos 2016. március 1. napjától

Kelt: Budapest, 2016. március 1.

A Gilda Max mozgásközpont valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.

Gilda Fitness FM Kft. üzemeltető Bakos Zsolt Ákos ügyvezető