Egyéb szolgáltatások

egyebszolgaltatasok

szoliGilda Max hermina16

 

Az alábbi szolgáltatások a feltüntetett Gilda Max Mozgásközpontokban érhetők el:

 

 • BÜFÉ

alleeflorianherminariversavoya

 • LCD TV

alleeflorianherminariversavoya

 • Parkolás

alleefloriansavoya

 • Wi-Fi

alleeflorianherminariversavoya

 • Szolárium

alleeflorianherminariversavoya

 • Szauna

alleeflorianherminariversavoya

 • Infraszauna

alleeflorianherminariversavoya

 • Masszázs

alleeflorianherminariversavoya

 • Tatoo

allee

 • Fodrászat

alleeflorianherminariversavoya

 • Kozmetika

alleeriversavoya

 • Gyermek megőrző

florian

 • Sóterápiás kabin

river

 • Manikür, pedikür

herminariver

 • Játszóház

savoya

 

Lakatos Gyula

lakatosgyula

lakatosgyula

„Valamit elérni, a rögös úton menni s a legjobbnak lenni!”

 

Végzettségek:
TF testépítésés fittnes
ökölvívás

Elérhetőségek:
Tel.: +36 70 535 7507
Email: lakgy1@gmail.com

 

 

az alabbi mozgk

 obuda

Ladó-Burista Réka

Végzettségek:
IWI – testépítés-fitnesz edző
IWI – személyi edző
IWI – sporttáplálkozás, táplálkozási tanácsadó

Beszélt idegen nyelvek:

angol, olasz, román

Amit vállalok:

személyi edzés, edzéstervezés, táplálkozási tanácsadás
Bővebben:

glamfit.hu

Elérhetőségek:
glamfit.info@gmail.com
glamfit.hu
https://www.facebook.com/glamorousfitness

 

az alabbi mozgk

 obuda

Gilda Max Klub Törzsvásárlói program

gildamaxklub

GILDA MAX KLUBTAGSÁGI ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

 

I. A PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK

 

1.A GILDA MAX KLUB és Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Program) a Gilda Max (továbbiakban: Társaság) üzemeltetésében lévő Gilda Max Fitness Termek (továbbiakban Hálózat) hosszú távú, ügyfélmegtartó, és lojalitást ösztönző programja, amelyben a Klub Tagok és Törzsvásárlók különböző kedvezményekre jogosultak a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

 1.Alapfogalmak

 Bérlet: a Gilda Max Hálózat szolgáltatásainak igénybevételére jogosító adathordozó.

 Kártya: a Program tagságát igazoló kártya.

Klub Tag – Zöld színű kártya, rajta a felirat Gilda Max Klub.

Törzsvásárló – Kék színű kártya, rajta felirat Törzsvásárló.

Kártya kibocsátó, üzemeltető: a Társaság.

Klub Tag: az a személy, aki a regisztrációs lap kitöltésével, és jelen szabályzat elfogadásával csatlakozik a Programhoz és rendelkezik Gilda Max bérlettel.

Törzsvásárló: az a Klub Tag, aki megfelel a Program által felállított törzsvásárlói feltételeknek.

Jogtulajdonos: Program tulajdonosa, a fentebb megjelölt Társaság.

Program számítástechnikai hátterének üzemeltetője: Programüzemeltető

Program teljes körű adatkezelője: (a továbbiakban: Adatkezelő): a Társaság.

Gilda Max Klub és Törzsvásárlói Program: a Program feltételeit tartalmazó jelen dokumentum.

Kedvezmények: a Társaság által a Klub tagoknak és/vagy Törzsvásárlóknak kínált akciók, kedvezmények, egyedi ajánlatok és rendkívüli eseményeken való részvételi jogosultság

Hálózat: a Társaság által üzemeltetett Gilda Max Fitness termek, melyek mindenkori aktuális listája a www.gilda-max.hu honlapon érhető el.

 A Programra vonatkozó nyilatkozat aláírásával a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen szabályzat rendelkezéseit. A Jogtulajdonos fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen szabályzatot időről-időre a tagok egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítások az erre vonatkozó mindenkori közlés szerint lépnek hatályba.

 Programmal, esetleges reklamációval kapcsolatban, vagy egyéb kérdésekben a Központi Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) áll a Klub Tagok és/vagy Törzsvásárlók rendelkezésére. A Társaság ügyfélszolgálata jelen szabályzatban leírtak szerint érhető el.

 A Klub tagokat és Törzsvásárlókat érintő minden változásról Jogtulajdonos kizárólag online módon a www.gilda-max.hu honlapon, a regisztráció során e formát választókat e-mail útján is, míg általánosságban a termekben elhelyezett tájékoztatókban informálja a Klub Tagokat és Törzsvásárlókat.

 II. A PROGRAMHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS

1.Klub Tag és/vagy Törzsvásárló lehet bármely kizárólag természetes személy, aki elfogadja a Program Szabályzatát, hozzájárul adatai kezeléséhez, állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt.

 A 18. életévét be nem töltött személy szülője/gondviselője írásbeli hozzájárulásával szerezhet tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú előtt aláírt okirat) foglalták.

Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem léphetnek be a Programba.

 1.A Programba belépni a Hálózat tagjainál kitöltött regisztrációs lappal, illetve a www.gilda-max.hu weboldalon lehet.

 Személyes regisztráció esetén a jelentkező a regisztrációs lap aláírásával fogadja el a feltételeket, amelyet elhelyez, bedob a Hálózat recepcióin elhelyezett gyűjtőládába. A regisztrációs lapot a Társaság dedikált munkatársai dolgozzák fel, viszik be a Program adatbázisába. A jelentkező a Kártyát előzetes értesítést követően a személyes regisztráció helyszínén veheti át, melyet a Hálózat munkatársa ad át részére.

 Weboldalon történő regisztráció esetén a jelentkező az adatlapot kitölti és a feltételeket a weboldalon elfogadja. A jelentkező a Kártyát előzetes értesítést követően, a regisztrációs adatlapon bejelölt helyszínen veheti át, melyet a Hálózat munkatársa ad át részére.

 A csatlakozás kezdő időpontja minden esetben a Kártya első használatának napja.

 A Programba való belépéssel, a regisztrációs űrlap aláírásával, majd annak Társasághoz történő eljuttatásával vagy a weboldalon történő regisztráció esetén a feltételek elfogadásával a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló a Társasággal egyben a Jogtulajdonossal szerződést köt. A szerződéskötéssel jelen szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kifejezetten kötelezően elfogadja.

 1.A Klub Tag és/vagy Törzsvásárló kifejezetten egyetért azzal, hogy a Társaság személyes adatait kezelje és direkt marketing célokra az adatkezelési hozzájárulás szerint felhasználja és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Társaság a Program működtetéséhez szükséges mértékben az adatokat az adatvédelemről szóló, mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 3. személynek átadja.

 A Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a Program működtetéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Program működésének időtartama alatt a jelen szabályzatban foglalt célokból.

 Ezzel kapcsolatos hozzájárulást a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló a Programhoz történő csatlakozással, a regisztrációs lap aláírásával egyidejűleg, illetve a weboldalon történő regisztráció esetén a feltételek elfogadásával adja meg.

 A Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló az ilyen módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet az adatvédelmi törvény alapján és kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Az adatok törlésére vonatkozó kérelmet azonban a lenti II/6. pontban foglalt Programban történő megszüntetési kérelemnek is kell tekinteni. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 A Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló köteles tájékoztatni az Ügyfélszolgálatot (telefonon vagy írásban e-mail útján), ha bármilyen változás történik a jelentkezési lapon megadott adataiban.

 A Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló a regisztrációban megadott adatait bármikor frissítheti, a Hálózat munkatársain keresztül.

 Az adatok módosításának elmaradásáért Társaság semmilyen formában nem felel.

 4. Regisztrálni kizárólag valós adatokkal lehet. Társaság az adatok valódiságát ellenőrizheti, amelynek keretében kérheti a Klub Tagtól és/vagy a Törzsvásárlótól az adatok valódiságának igazolását, bármilyen egy vagy több fényképes igazolvány bemutatását és szükség szerint arról másolatot készíthet.

 Minden Klub Tag és/vagy Törzsvásárló kizárólag egyszer regisztrálhat.

 Amennyiben Társaság vagy bármely ellenőrzésre jogosult (Hálózat tagja, recepciós, vagy szerződött partner) bármely adat valótlanságát észleli, úgy Társaság a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló jogait e-mail útján történő értesítés mellett azonnali hatállyal felfüggesztheti. Ezt a tényt a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló elfogadja.

 Amennyiben a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló az általa megadott e-mail cím és postacímen is elérhetetlen és az adatainak változását nem jelenti be, úgy Társaság automatikusan kizárja a Programból és ezzel a Kedvezmények megszűnnek. A Kedvezmények nem aktiválhatóak újra, akkor sem, ha utóbb Klub Tag és/vagy Törzsvásárló az adatváltozást bejelenti. Ilyen esetben a Törzsvásárlói Programhoz újra csatlakozni szükséges.

 5. A jelentkező, leendő Klub Tag a Kártyát a szabályosan kitöltött és aláírt jelentkezési lap Társasághoz történő beérkezését követően, illetve a Honlapon elérhető regisztrációs felület kitöltése után számított 30 napon belül veheti át a regisztrációkor megadott helyszínen.

 6. A Programban való részvételt a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló írásbeli kérvényével szüntetheti meg.

 A Társaság bármikor azonnali hatállyal megszüntetheti a Klub és/vagy Törzsvásárlói tagságot, ha azt észleli, hogy a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló jelen szabályzatot bármilyen módon megsérti, és ezzel szerződésszegést követ el.

 A Klub Tag és/vagy Törzsvásárlói tagság megszűnésével a Kártya érvénytelenné válik, és a Kedvezmények megszűnnek.

 7. Klub Tag és /vagy Törzsvásárló kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációkor megadott kommunikációs csatornák közül az e-mail és/vagy postai levelezést és/vagy SMS küldést letiltja, úgy a Programhoz nem csatlakozhat.

 Amennyiben a letiltást a Klub és/vagy Törzsvásárlói tagság alatt teszi, úgy a letiltással a Programból való kilépési szándékát jelzi és kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Kedvezmények és a klubtagsági, törzsvásárlói státusza a letiltás napjával automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

 III. KÁRTYA

 1. A Kártya vonalkóddal ellátott kártya, amelyen feltüntetésre kerül a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló neve. A Kártya nem hitelkártya és nem fizetési eszköz. A Kártya a Jogtulajdonos tulajdona. A Kártyát csak a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló, és kizárólag a jelen szabályzatban leírt feltételekkel használhatja fel.

2. Minden Klub Tagnak és/vagy Törzsvásárlónak kizárólag egy Kártyája lehet.

3. Kártya nem átruházható és csak az használhatja, akinek a neve a Kártyán szerepel.

Kedvezmény kizárólag személyesen érvényesíthető és át nem ruházható.

A Társaság alkalmazottai/szerződéses partnerei kérhetik a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását. Ennek megtagadása esetén a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló semmilyen Kedvezményre nem jogosult és a Törzsvásárlói státusza azonnali hatállyal megszűnik.

4. A Társaság a visszaélések számának csökkentése érdekében biztonsági szűrőket működtet, amelyek segítségével ellenőrzi, hogy a Kártya használata megfelel-e jelen szabályzatban foglaltaknak.

A Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság ezzel kapcsolatban ellenőrzések lefolytatására jogosult, továbbá visszaélés, illetve a jelen szabályzattal ellentétes kártyahasználat gyanúja esetén egyoldalúan jogosult a Kártya használatának felfüggesztésére vagy a Kártya letiltására.

5. A Kártya használata esetén egyéb kedvezményt nem lehet igénybe venni, kivéve, ha erről a Társaság külön nem rendelkezik. A Kártya egyéb, további kedvezményt nyújtó kártyákkal együtt nem használható.

Jogtulajdonos fenntartja a jogát arra, hogy a kivételek körét az egyéb feltételek érintése nélkül, külön is megváltoztassa.

A változás a közlésben megjelölt napon lép hatályba és valamennyi ezt követő ügyletre vonatkozik.

III/A ELVESZETT, ELLOPOTT, SÉRÜLT KÁRTYÁK

1. A Klub Tag és/vagy Törzsvásárló saját érdekében köteles a legrövidebb időn belül bejelenteni az Ügyfélszolgálatnak, amennyiben Kártyáját eltulajdonították vagy elvesztette. Az ellopott, vagy elveszett Kártyák letiltásra kerülnek.

A Klub Tag és/vagy Törzsvásárló számára ezután 30 napon belül a Társaság egy új Kártyát állít ki. A már bevont, letiltott Kártya megtalálása esetén, azt haladéktalanul el kell juttatni az Ügyfélszolgálatnak.

2. Amennyiben a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló bejelenti, hogy a Kártya megsérült vagy használhatatlanná vált, új Kártyára jogosult. A sérült Kártyát vissza kell juttatni az Ügyfélszolgálat címére. Az új Kártyák kézbesítésére vagy személyes átvételére a sérült Kártya beszolgáltatásától számított 30 napon belül kerül sor.

3. Az új Kártya kiadását (pótlását) ugyanazon személynek a Társaság a kártya legyártásához szükséges költségtérítés megfizetéséhez kötheti, amelyet a bejelentéskor előre közöl a Klub Taggal és/vagy Törzsvásárlóval.

4. A Kártyával történő esetleges visszaélésekért vagy jogtalan használatáért a Társaság semmilyen esetben nem vállal semmilyen felelősséget.

Amennyiben a Klub Tag és/vagy a Törzsvásárló a Kártya elvesztésének, vagy eltulajdonításának bejelentésekor nem adja meg a szükséges adatokat (név, lakcím, születési dátum – a Törzsvásárló köteles ezeket bejelenteni), a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a Kártya letiltásával kapcsolatban.

Amennyiben Klub Tag és /vagy a Törzsvásárló egyszerre több Kártyát akar használni, vagy egyéb módon visszaél a Kártya cseréjével, akkor a Klub Tagot és/vagy a Törzsvásárlót Program automatikusan kizárja, melyről értesítést küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

5. A szabálytalanul szerzett Kártyák (nem a jelen szabályzatban leírtak szerint szerzett Kártya) használója ellen Társaság jogi eljárást kezdeményez és Társaság a Kártya bevonását/letiltását kezdeményezi.

IV. KEDVEZMÉNYEK

Klub tagoknak:

Klub Tagok a Társaság által számukra meghirdetett, a honlapon vagy közvetlenül nekik címzett e-mail üzenetben közölt akciók, kedvezmények igénybevételére, nyereményekre pl: koncertjegy, rendezvény belépő) jogosultak.

Azok a Klub Tagok, akik a regisztrációt követően, bérletvásárlásaik összegét tekintve egy éven belül (összes terem, összes bérlet típus) elérik a 75.000.- Ft határt és Törzsvásárlói kártyát igényelnek a Gilda Max Törzsvásárlói Program tagjai, egyben Törzsvásárlók lesznek.

Felek tudomásul veszik, hogy kizárólag az válik törzsvásárlóvá, aki a kártyát igényli.

Törzsvásárlóknak

A program tagjai, akik az előbbiekben leírt feltételnek megfelelnek, és Törzsvásárlói kártyát igényelnek (kék színű kártya), minden további 4-8-12-16-30 alkalmas bérlet vásárlása esetén 5% kedvezményre lesznek jogosultak mindaddig, amíg folyamatos a bérletvásárlásuk. Folyamatos bérletvásárlásnak minősül, ha a lejárt bérlet és az új bérlet vásárlása között eltelt időszak kevesebb, mint 35 nap. Amennyiben a napok száma több mint 35, úgy a Program nyilvántartásában szereplő, korábbi göngyölt összeg nullázódik.

Új bérlet vásárlásával a 75.000.- Ft számolása ismét elkezdődik, mely összeghatár elérésével a Klub Tag ismét jogosult lesz a meghirdetett kedvezmények igénybevételére.

Amennyiben a Törzsvásárló a regisztrációt követő egy éven (12 hónapon), belüli összes költése eléri a 150.000.- Ft-ot, úgy részt vehet a Hálózat rendkívüli ajándék sorsolásán, melyet a hálózat minden évben a Program indulásának évfordulóján tart meg.

Törzsvásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólag egyetlen Kártyát használhat.

V. KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE

1. Klub és /vagy Törzsvásárlói kártya a feltételek teljesüléséig és jelen szabályzatban kifejezetten közölt megszűnési okok bekövetkeztéig terjedő határozott ideig érvényes.

2. A Kártyával igénybe vehető Kedvezmények a Kártya érvényességi idején belül érvényesíthetőek.

VI. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

1. A Klub és/vagy Törzsvásárlói tagsággal kapcsolatban felvilágosítást az Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (munkanapokon, munkaidőben) vagy levélben. Az Ügyfélszolgálat jár el a Kártyaletiltások és a Kártyákkal kapcsolatos reklamációk ügyében is.

A Klub Tag és/vagy Törzsvásárló érdekében az érdeklődő vagy letiltást kezdeményező személytől az Ügyfélszolgálat a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló személyére vagy a kártya használatára vonatkozó kérdéseket tehet fel, vagy kérheti a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei: levelezési cím: 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. III.em.;

e-mail cím: info@gilda-max.hu

2. Amennyiben az Ügyfélszolgálat dolgozója úgy ítéli meg, kérheti az igény írásban történő megerősítését. Ebben az esetben kizárólag az írásbeli közlések érvényesek.

3. Bármely igényt kizárólag a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló vagy annak felhatalmazottja (írásos felhatalmazás alapján) terjeszthet elő.

4. Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem tud a Klub Tag és/vagy Törzsvásárló személyazonosságáról hitelt érdemlően megbizonyosodni, úgy jogában áll a kérést elutasítani. Az Üzemeltető a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzítheti.

VII. A PROGRAM MEGSZÜNTETÉSE

1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében Társaság egyoldalúan nyújt kedvezményt, azt bármikor jogosult bármilyen formában egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú.

2. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Program működtetését befejezze azzal a feltétellel, hogy erről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot a Program befejezése előtt 60 nappal. A 60 napos határidő lejárta után a Törzsvásárló elveszti a Kedvezményeket mindennemű kártérítés igénye nélkül.

Jelen szabályzat 2014. június 1. napján lép hatályba, és visszavonásig, vagy módosításig érvényes!

Budapest, 2014. május 27.

Gilda Fitness FM Kft.

Társaság/Jogtulajdonos

 

 

Gilda Max Klub

gildamaxklub

REGISZTRÁCIÓ
A Gilda Max útjára indítja Gilda Max Klub és Törzsvásárlói programját!

Amennyiben csatlakozni szeretnél, nincs más dolgod, mint kitölteni regisztrációs lapunkat.

A Gilda Max Klub tagságra az alábbi regisztrációs lap kitöltésével történő regisztrálással, adataid megadásával, aláírásoddal elfogadod a Gilda Max Házirendjét, valamint a Törzsvásárlói program szabályzatát

 

gildamax klub web

Gyermek megőrző

florian08A Gilda Max Fitness hálózatában a Flórián, az Óbuda Gate és Savoya termekben gyermekmegőrzést is igénybe vehetnek a sportolni vágyó szülők.

A Gilda Max Fitness hálózatában a Flórián, az Óbuda Gate és Savoya termekben gyermekmegőrzést is igénybe vehetnek a sportolni vágyó szülők. A gyermek megőrzőben munkatársaink felügyelete mellett vidáman, játékkal, beszélgetéssel, rajzolással és ha feltétlenül szükséges, akkor mesefilm nézésével tölthetik el az időt a gyermekek.

florian08

florianobudasavoya

Gyermek Fitness

gyermekfitness01A gyermek fitness egy komplex mozgásforma.

Ötvözi a ritmikus gimnasztika elemeit a tornával, akrobatikával, valamint a tánccal. Oktatása akár 4 éves korban elkezdhető. A zenére történő mozgás fejleszti a gyermekek ritmusérzékét, kecses mozgást eredményez. A fitness edzések hatására a kicsik megőrzik hajlékonyságukat, remek kondit szereznek, erősödnek, fejlődik a koordinációs készségük és egyensúlyérzékük is.

gyermekfitness05

 

 

 

CrossFusion – Egy új őrület!

Gilda Max Savoya01A CrossFusion egy új edzésmódszer, amely elsősorban az erő-állóképesség fokozást támogatja.

 Gilda Max Savoya16Gilda Max Savoya27

A CrossFusion egy új edzésmódszer, amely elsősorban az erő-állóképesség fokozást támogatja. A CrossFusion gyakorlatai három alapvető gyakorlatcsoportra oszthatók: súlyzós edzés, gimnasztika, és állóképességi gyakorlatok. A feladatok között lehetnek ugró-, vagy szabadsúlyos, de akár kettlebell és boksz zsákos gyakorlatok is. Fontos a magas intenzitás!

Gilda Shape

shapeÚjdonság a Gilda Max órarendjében, amit érdemes kipróbálni!

 

 shape

Az infra szaunázás jótékony hatása mellett, formálódik az alak, beindul a fogyás, méregtelenítés, fejlődik az egyensúlyérzék és a koordináció is. Jót tesz a bőrnek, a vérkeringésnek, fejlődik a hajlékonyság, csökken a stressz, nő az önuralom!

Versenyzőink

 

2015 Gyermek fitness TISZA-KUPA Fitness Ritmus Bajnokság, Tiszaújvárosban.

A Gilda Max SE 2015. évi IFBB magyar bajnokság eredményei

Gilda Max SE versenyzői a május 09-én megrendezett országos bajnokságon

A 2014. december 20-án megrendezett Magyar Testépítő és Fitnesz Szövetség díjátadó ünnepségén a következő díjakat hoztuk el.

Gyermek fitness 2014 November 30-án rendezték meg a II.Fitness Ajándék Kupa-t.

Beszámoló a Gilda Max SE testépítés-fitnesz szakosztálya válogatottjának 2014. évi IFBB fitnesz világbajnokságon való szerepléséről

A Gilda Max SE eredményei a Testépítő és Fitnesz magyar bajnokságon

Horvátország IFBB EB-n elért eredmények

zágrábi IFBB Felnőtt Női Európa Bajnokság eredmények

Moszkva curling

 

 

Gyermek fitness sikerek a Gilda Max SE-ben

TISZA-KUPA Fitness Ritmus Bajnokság, Tiszaújvárosban.

Egyesületünk fitnesses növendékei sikeresen képviselték a Gilda Max Sportegyesületet. Gratulálunk az elért eredményekhez!

 

Felkészítőik:
Mile Szilvia , gyermek fitness vezetőedző
Palásthy Kata, gyermek fitness edző (Savoya Park)
Sándor Fanni, gyermek fitness edző (Flórián)

 

Eredmények:

2007b
Horváth Gréta 2.

2006b
Badar Viktória 3.

2005b
Gulyás Fanni 5.
Szántó Virág 3.
Bódi Mira 2.

2002b
Zakar Dorottya 3.

2008a
Horváth Mira 1.

2002a
Trexler Janka 1.

2004a
Erdei Virág

Duó (Horváth Greta-Horváth Mira)
1.hely

Trió (Bódi Mira-Gulyás Fanni-Szántó Virag)
1.hely

 

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 1 tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 6

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 3 tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 4

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 5 tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 2

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 7 tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 8

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 9 tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 19

 

tisza kupa fitness ritmus bajnoksag 26

 

további képek itt:

 

 

TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS MAGYAR BAJNOKSÁG
Budapest, 2015. október 10. szombat

A Gilda Max SE 2015. évi IFBB magyar bajnokság eredményei

 

sadam01 Jarjabkamile

Balogh Orsi Zsuzsi Budinszky

image1 44

palasthy kata

marton tamas

image1 46

 

 

Minősítők
– N. Dániel (men’s physique) arany
– Pethe Sára (body fitness) arany
– Dara Zsuzsanna (bikini fitness) ezüst
– Juhász Janka (bikini fitnesz) ezüst
– Virág Zsóka (bodyfitness) bronz
– Iv. László (men’s physique) bronz
Juniorok
– Lamos Márk – 75kg (testépítés) 1.
– Palásthy Kata +163cm (fitnesz) 1.
– Schneider Ádám (ffi fitnesz) 1.
– Lamos Márk -175cm (klasszikus testépítés) 5.
Felnőttek
– Palásthy Kata +163cm (fitnesz) 1.
– Schneider Ádám (ffi fitnesz) 1.
– Márton Tamás (klasszikus testépítés) 1.
– Jarjabka Szilvia -160cm (bikini fitnesz) 2.
– Márton Tamás (testépítés) 2.
– Eszteri Dávid -170cm (men’s physique) 2.
– Bálint Krisztián -178cm (men’s physique) 2.
– Budinszky Zsuzsanna -163cm (bikin fitness) 2.
– Balogh Orsolya -169cm (bikini fitness) 2.
– Fruzsa Róbert -174 cm (men’s physique) 2.
– Fruzsa Róbert -175cm (klasszikus testépítés) 2.
– Pethe Sára -169cm (body fitness) 3.
– Csatlós Klaudia -158cm (body fitnesz) 3.
– Lediana Mancellari -163cm (bikini fitness) 3.
– Fruzsa Róbert -75kg (testépítés) 3.
– Kovács Gyöngyi Eperke – 172cm (body fitness) 3.
– Biszun László (men’s physique) -178cm 4.
– Ábrahám Ágnes +172cm (bikini fitnesz) 5.
– Balog Noémi -163cm (bikini fitnesz) 5.
– Tepedelen Tímea Tüláy -172cm (bikini fitnesz) 5.
– Dara Zsuzsanna -169cm (bikini fitness) 6.
– Csatlós Klaudia -160cm (bikini fitnesz) 6.
– Juhász Janka cm 1-66cm (bikini fitnesz) 6.
– Kovács Gyöngyi Eperke -172cm (bikini fitnesz) 6.
– Sándor Fanni (show fitnesz) 7.
– Pap Klára -172cm (bikini fitnesz) 8.
– Kovács Gyöngyi Eperke 172cm (show fitness) 8.
– Körmendi Ákos -174cm (men’s physique) 8.
– Gacov Tímea -172cm (bikini fitness) 10.
Mesterek
– Fruzsa Róbert (masters men’s physique) 1.
– Fruzsa Róbert (masters klasszikus testépítés) 1.
– Fruzsa Róbert (masters testépítés) 1.
– K. Szabó Gábor (masters men’s phisique) 2.
Hegedűs László (masters klasszikus testépítés) 2.
– Szabó Mónika (masters bikini fitnesz) 3.
– Virág Zsóka (masters body fitness) 4.
– Forró Tamás 188cm (masters men’s physique) 4.
– Varga Sándor (masters men’s physique) 5.
– Janoták Veronika (masters bikini) 5.
– Varga Zsuzsanna 164cm (masters bikini) 6.
Universe
– Szűcs Ádám (men’s physique) 1.
– Pócs András (klasszikus testépítés) 2.
– Farkas Krisztina (bodyfitness) 2.
– Bálint Krisztián (men’s physique) 4.

 

 

 

 

Nagyszerűen szerepeltek a Gilda Max SE versenyzői a május 09-én  megrendezett országos bajnokságon.
A Turós György és Mile Szilvi által vezetett csapat tagjai, több kategóriában összesen 22 arany érmet és tucatnyi ezüst, illetve bronz érmet szereztek.

 

IFBB bajnoksag Gilda Max8IFBB bajnoksag Gilda Max6

A versenyzők közül többen indulnak a hét végén Santa Susana-ban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon.

Gratulálunk a csapatnak és sok sikert kívánunk az EB-n.

Hajrá Gilda Max !

IFBB bajnoksag Gilda Max2IFBB bajnoksag Gilda Max4

További fényképek a Galériában

 

Gilda Max eredmények:

IFBB minősítő-tehetségkutatóTestépítés ésFitnesz 2015 Magyar Kupa

Bikini fitness

– Varga Zsuzsanna    arany

– Sirkó Patrícia          arany

– Budinszky Zsuzsanna arany

– Gacov Tímea          arany 

– Tepedelen Tímea    arany

– Jarjabka Szilvia      arany

Testépítés

– Fruzsa Róber          arany

– Lamos Márk           ezüst

Men’s physique

– Fruzsa Róbert arany

– Bóna Szabolcs arany

– Csórics Balázs arany

Bodyfitness

– Barna Beatrix arany


Főiskolás és egyetemista atlétákeredményei az IFBB Hungary égisze alatt rendezett MEFOB-on

Men’s Physique

1.Pletser Ádám

4.Monszider Péter

Show fitness

2.Sándor Fanni

Bikini Fitness

6.Sándor Fanni

Junior atlétákeredményei az IFBB junior testépítés és fitnesz 2015 Magyar Kupán

Női Fitness +163 cm

1.Palásthy Katalin

Férfi Fitness

1.Schneider Ádám

Testépítés -75 kg

1.Lamos Márk

Men’s Physique

6.Dér Benjamin

Bikini Fitness -166 cm

2.Budinszky Zsuzsanna

7.Kovács Zia

9.Pócsi Gréta

Bikini Fitness +166 cm

6.Sirkó Patrícia

Felnőtt atlétákeredményei az IFBBTestépítő és  Fitnesz felnőtt 2015 Magyar Kupán

Női Fitness +163 cm

1.Palásthy Kata

Show Fitness

1.Sándor Fanni

Férfi Fitness -175 cm

1.Schneider Ádám

Férfi Fitness +175 cm

1.Rippel Ferenc

Bodyfitness -158 cm

1.Csatlós Klaudia

Bodyfitness -163 cm

2.Barna Beatrix

Bodyfitness -168 cm

3.Bojás Nita

Bodyfitness +168 cm

5.Szabó-Veres Anita

6.Bakulár Emese

Klasszikus Testépítés -175 cm

1.Eszteri Dávid

2.Bejó Ádám

Klasszikus Testépítés -180 cm

1.Fruzsa Róber

2.Monszider Péter

Testépítés -70 kg

2.Monszider Péter

Testépítés -80 kg

1.Fruzsa Róbert

Páros Testépítés

1.Bojás Nita-Eszteri Dávid

Men’s Physique -170 cm

1.Eszteri Dávid

Men’s Physique -174 cm

5. Fruzsa Róbert 

Men’s Physique -178 cm

1.Pletser Ádám

3.Biszun László

Men’s Physique +178 cm

8.Peleskey Bence

9.Csórics Balázs

Bikini -160 cm

5.Csatlós Klaudia

9.Mancellari Lediana

10.Balogh Gabriella

Bikini -163 cm

1.Budinszky Zsuzsanna

4.Jarjabka Szilvia

Bikini -166 cm

4.Berei Éva

6.Balogh Noémi

11.Sándor Fanni

Bikini -169 cm

6.Szentpéteri Eszter

Bikini -172 cm

3.Gacov Tímea

4.Pap Klára

Bikini +172 cm

3.Ábrahám Ágnes

10.Tepedelen Tímea

12.Szabó Diána

Abszolút Men’s Physique bajnok

1. Pletser Ádám

Abszolút Testépítés bajnok

1. Fruzsa Róbert

Masters atléták eredményei az IFBBMastersTestépítő ésFitnesz 2015 Magyar Kupán

Bodyfitness

4.Szabó-Veres Anita

Women’s Physique

1.Hegedűs Anita

Men’s Physique

1.Fruzsa Róbert

3.Bóna Szabolcs

Bikini Fitness 30-44 év

5.   Huszár Stefánia

9.   Varga Zsuzsanna

10.Szabó Mónika

11.Janoták Veronika

13.Szentpéteri Eszter

Universumszabadidős versenyen elért eredmények

Women’s physique

1.Hegedűs Anita

Férfi fitness

1. Rippel Ferenc

 

A 2014. december 20-án megrendezett Magyar Testépítő és Fitnesz Szövetség díjátadó ünnepségén a következő díjakat hoztuk el.

– Gilda Max SE – felnőtt csapatverseny 2. hely

– Mile Szivia a Gilda Max vezetőedző-helyettese és fitnesz világkupa győztes – az MTFSZ-ért végzett kiemelkedő munkájáért,

– Pletser Ádám, a Gilda Max SE versenyzője – az év legeredményesebb férfi versenyzője Magyarországon,

Eszteri Dávid, a Gilda Max SE versenyzője – az év felfedezett versenyzője Magyarországon, Turós György, a Gilda Max szakmai koordinátora és vezetőedzője – az MTFSZ-ért végzett kiemelkedő munkájáért.

IMG 7643IMG 7647

 

Gyermekfitness sikerek a Gilda Max SE-ben

November 30-án rendezték meg a II.Fitness Ajándék Kupa-t.
Egyesületünk fitnesses növendékei -bár kis létszámban- de annál sikeresebben képviselték a Gilda Max Sportegyesületet.

Gyermekfitness1Gyermekfitness2

Két győzelmet is szereztünk. Tanítványaim, a 2008-as születésű Horváth Miránk kategóriájának bajnoka lett, valamint Erdei Virág is a dobogó csúcsára állhatott a 10-11 évesek között.

Gyermekfitness3Gyermekfitness6
Badar Viktória, az előkelő 3.helyet szerezte meg magának a 2006-ban születettek között.
Ezen a hétvégén zárul a versenyzők őszi szezonja. A hétvégi megmérettetésen az említett három versenyző, valamint Trexler Janka és Pap Alexandra is indulnak(ők 2 héttel ezelőtt egy 3.és 4.hellyel zártak pályafutásuk első versenyén).

Gyermekfitness4Gyermekfitness5

Már a Karácsony előtt megkezdjük a felkészülést a következő évadra. Számos tehetséges kiscsajszi edz nálunk szorgosan, hogy ők is kiválóságaivá válhassanak egyesületünk fitness szakágának!
Büszke edző vagyok, hiszen mindegyik egytől egyig egy cuki kis jellem; igazi szeretnivaló, szorgos tanítványok!

Mile Szilvia
Gilda Max vezetőedző-helyettes
Gilda Max SE fitness szakágvezető
Cosmopolitan Hungary blogger
Személyi edző

 

Beszámoló a Gilda Max SE testépítés-fitnesz szakosztálya válogatottjának 2014. évi IFBB fitnesz világbajnokságon való szerepléséről

Idén ősszel, október 17-20-án került megrendezésre Kanadában, Montréal városában a testépítés-fitnesz sportágainak egyik legjelentősebb versenye, a fitnesz világbajnokság.

A ható áramlatoknak eleget téve, az újnak mondható, népszerű és rohamosan fejlődő kategóriákra – men’s physique, bikini fitness – készítettük versenyzőinket. A rendkívül magas elvárásoknak megfelelni, a kemény edzéseket lelkesen és tudatosan végrehajtani, a kínzó diétát huzamosan betartani, a kitartó munkát és gyakorlást a végletekig vinni végül most négyen tudták. Ők négyen: Homó Kinga, Peleskey Bence, Eszteri Dávid és Pletser Ádám adták a magyar válogatotton belül a Gilda Max SE csapatát. Alakulatunkat Mile Szilvia vezetőedző-helyettes és Turós György vezetőedző kísérte és irányította a hivatalos (!) és doppingszűrt (!) világbajnokság kanadai színterére.

image image 1

Fiatal sportegyesületünk atlétái közül csak Pletser Ádám mondható tapasztalt versenyzőnek. Ő a tavaszi, szintén államilag elismert és dopping-ellenőrzött Európa bajnokságon a második helyet és az evvel járó ezüstérmet szerezte meg. Most, a világbajnokságon az igen értékes hatodik helyet érte el.

Eszteri Dávid élete második versenyén lenyűgöző formával szintén hatodik helyre küzdötte magát saját magassági csoportjában. A men’s physique versenyszámok küllemi bírálati elvei még némileg mozgásban vannak, de olybá tűnik, a józan ész által diktált irányba haladunk. A fő idea és koncepció az, hogy ne egy új testépítő kategóriát hozzunk létre, hanem egy merőben üde, modern dolgot. Evégett a versenyzőknek nem ajánlott “gyúrós” formát hozniuk. Nos, Dávid kifejezetten izmos, emiatt pályafutását olympiai testépítés és/vagy testépítés kategóriákban folytatja.

image 2image 3

Homó Kingának szintén második versenye volt a vb. Nem került döntőbe, hiszen az ő magassági osztályban folyt a legnehezebb küzdelem a bikini fitneszesek között. Mi, a magyar sportdiplomáciai küldöttség nemzetközi bírói is a megszokottnál hosszasabban tűnődtünk, az első hat hely kiosztásának indokolt lehetőségein. Kinga helyt állt, megtalálta a kategóriáját, melyben a későbbiekben sikeres lehet.

Peleskey Bence hozta a men’s physique mezőny egyik legélesebb hasizmát; színpadi jelenléte pedig rokonszenves és magával ragadó, ám megjelenése bizonyos részleteiben különc, de legálabbis eltér a jelenleg elfogadottaktól. Fizikai testének említett komponenseit – a dús szakállat és az izmait a hátsó pózban javarészt fedő tetoválásokat – negatívan értékelte a bírói kar. Mindenesetre Bencének saját mappát nyitottak az Arnold Classic Europe hivatalos facebook oldalán. Ez még annál is rendhagyóbb, mint a szokatlan szakálla. Amennyiben a jövőben inkább az izomzatát csiszolja a versenytársainál minőségileg pozitív irányban elütőbbre, akkor vélhetően sokkal jobb eredményekre tehet szert.

Együttesünk minden egyes induló sportolója fizikai felkészültsége elérte az adott időpont lehetséges maximumát, ezért abban az időpontban elégedettek voltunk. De az a pillanat már a múlté, új célok lebegnek lelki szemeink előtt.
Tehát küzdünk tovább, irány a szombati hivatalos és doppingszűrt IFBB magyar bajnokság.

Versenyzőink és felkészítőik:
Eszteri Dávid, Peleskey Bence, Pletser Ádám:
– edzés: Turós György
– étkezés: Turós György
– pózolás: Turós György, Mile Szilvia
Homó Kinga:
– edzés: Mile Szilvia
– étkezés: Mile Szilvia
– pózolás: Mile Szilvia

Hajrá Gilda Max SE!

Turós György
Gilda Max SE, elnök

 

A Gilda Max SE eredményei a Testépítő és Fitnesz magyar bajnokságon

fitnes magyarbajnoksag1fitnes magyarbajnoksag2fitnes magyarbajnoksag3

Bodyfitness +168cm
Szabó-Veres Anita 3. hely, bronzérem
Edző: Turós György

Klasszikus Testépítés -170 cm
Eszteri Dávid 1. hely, aranyérem
Edző: Turós György

Klasszikus testépítés -180 cm
Monszider Péter 1. hely, aranyérem

Testépítés -75 kg
Eszteri Dávid 1. hely, aranyérem
Edző: Turós György

Men’s Physique -170 cm
Eszteri Dávid 1. hely, aranyérem
Edző: Turós György

Men’s Physique -178 cm
Pletser Ádám 1. hely, aranyérem
Edző: Turós György

Men’s Physique +178 cm
Peleskey Bence 2. hely, ezüstérem Edző: Turós György

Bikini Fitness – 160 cm
Horváth Nikolett 1. hely, aranyérem
Edző: Vasvári Nikolett
Homó Kinga 3. hely, bronzérem
Edző: Mile Szilvia

Bikini Fitness -163 cm
Török Anna 2. hely, ezüstérem
Edző: Turós György

Bikini Fitness -169 cm
Frankó Enikő 2. hely, ezüstérem
Edző: Lekli László, Palásthy Kata
Tatárka Flóra 3. hely, bronzérem Edző: Hegedűs Anita

Bikini Fitness +172cm
Szabó-Veres Anita 3. hely, bronzérem
Edző: Turós György

A pózolások gyakorlásában további segítséget nyújtottak:
Turós György vezetőedző
Mile Szilvia vezetőedző-helyettes

 

 Pletser Ádám eredmények:

2013 IFBB Balaton Sound Open -178cm men’s physique 2. helyezett

2013 Fitbalance Mr. Beach International -178 cm és abszolút men’s physique kategóriákban 1. helyezett

2013 King of the Beach international (Horvátország) 3. helyezett

2013 IFBB Maxximum open international (Szlovénia) -175cm men’s physique 1. helyezett

 

img1 img2 img3

 

Mile Szilvia, a Gilda Max SE versenyzője Fitness kategóriában a 8. helyet szerezte meg.

mile

 

A Gilda Max versenyzője, Szabó Melinda Horvátországban az IFBB Fitness Abszolút Európa Bajnok lett.

pack 02

 

A Gilda Max Fitness versenyzője Müller Nóra Diána verseny közben Horvátországban az IFBB EB-n.

pack 03

 

A Gilda Max Fitness versenyzője Hidasi Brigitta verseny közben Horvátországban az IFBB EB-n.

pack 04

 

Hidasi Brigittának és Müller Nóra Diánának, a zágrábi IFBB Felnőtt Női Európa Bajnokság volt az első nemzetközi megmérettetése. A döntőbe sajnos nem kerültek be, de a nemzetközi bírák figyelmét és elismerését így is elnyerték. Brigittát és Diánát Mile Szilvia, a Gilda Max helyettes vezetőedzője készítette fel.

pack 05

 

Hidasi Brigitta és Müller Nóra Diána a Gilda Max színeiben vettek részt a magyar válogatott keret tagjaként a zágrábi IFBB Felnőtt Női Európa Bajnokságon. A lányok Turós György, a Magyar Testépítő és Fitness Szövetség fitness szakág vezető, a Gilda Max Fitness vezető edző társaságában, az IFBB EB-n.

pack 06

 

Moszkva curling!

Béres Alexandra, a Gilda szakami vezetőj is tagja a Szekeres Ildikó, Patonai Ágnes, Ádám Boglárka és Páthy-Dencső Blanka alkotta női curling csapatnak, s a gárda egy hete csütörtökön jutott be a B csoport döntőjébe, ezzel biztossá vált, hogy feljut az európai A csoportba, azaz a jövő decemberi Eb-n a legjobbak között szerepelhet.

Az együttes a másnap sorra kerülői döntőben 4-1-re legyőzte a finneket, így az A csoportban nyolcadikként végzett csehekkel találkozott azzal a céllal, hogy a vb-n is a legjobbak között szerepelhessen, azonban a rivális mindkét meccset 7-4-re megnyerte.

Gratulálunk a moszkvai szerepléshez!

curling001curling002curling003